Liturgie van de dienst op zondag 19 juli 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 148 en Rom.11:33-36

kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag staat Psalm 148 centraal. Dit is een van de vele natuurpsalmen. En die natuur blijkt er niet zomaar te zijn. Ze is geschapen om daarmee de Schepper te loven. En daarmee is de natuur een voorbeeld voor ons mensen om onze Schepper te loven.

 • Aanvangslied Ps. 147:1
 • Votum en groet
 • Lied 433:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 119:69
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 148 en Rom.11:33-36
 • Ps. 8:1, 2 en 9
 • Prediking
 • Ps. 150:1
 • Gebed en voorbede
 • Lied 427:1 en 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten