Liturgie van de dienst op zondag 12 juli 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 1

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de laatste twee samenkomsten voor mijn vakantie wil ik twee Psalmen bespreken. In deze avonddienst lezen we Psalm 1. Ik wil in het bijzonder dan stil staan bij het thema 'meditatie'. Helaas heeft dat een Oosterse klank gekregen, maar het is toch werkelijk een Bijbels thema. In Psalm 1 lezen we namelijk: “..en Zijn wet dag en nacht overdenkt”. Voor dat woordje overdenken staat in de Latijnse vertaling van de Bijbel het woord meditare. Dat betekent niet anders dan overdenken. Dat is nog niet zo eenvoudig. En daarom wil ik in deze leerdienst aandacht geven aan dit thema.

 • Aanvangslied Ps. 92:1
 • Votum en groet
 • Lied 9:1, 2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 96:6
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 1
 • Orgelspel
 • Prediking
 • Lied 421
 • Gebed
 • Ps. 92:7 en 8
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten