Liturgie van de dienst op zondag 12 juli 2020 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen alleen genodigden bij de diensten zijn. De diensten worden met beeld en geluid uitgezondenvia kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. G. van Goch

openbare geloofsbelijdenis

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 12 juli doen de 8 personen belijdenis van het geloof.

We zeggen de Heere God dank dat deze jongeren hebben leren geloven en het verlangen hebben om dat in het midden van de gemeente te belijden. Het is niet alleen voor hen een bijzondere dag, maar ook voor de gemeente. Wij worden hierdoor bemoedigd dat God door gaat met Zijn werk in ons midden.

Deze dienst zijn alleen genodigden van de jong belijdende leden aanwezig.

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten