Liturgie van de dienst op zondag 12 juli 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Filipenzen 4: 1-7

openbare geloofsbelijdenis, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Elke zondag wil een feestdag zijn. Deze eerste dag van de week wil ons leven bepalen. Het herinnert ons aan de overwinning van Jezus Christus op zonde, dood en duivel. Daar is Zijn opstanding het bewijs van. Ook is het de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort. De zondag wil ons stempelen en richting geven aan ons leven.

Zondag 12 juli is voor ons als gemeente extra feestelijk. Dan zullen acht jongeren in het midden van de gemeente belijdenis doen van het geloof. Voor hen een bijzondere dag, maar ook voor ons. Het maakt ons dankbaar en blij, en we roemen in God voor Zijn trouw en dat Hij doorgaat met het bouwen van Zijn koninkrijk ook in ons dorp.

Elkaar opdragen in de gebeden, mensen brengen voor de troon van Gods genade is een belangrijk werk van de gelovigen. Daarmee belijden wij dat we God niet kunnen missen en Zijn hulp en bijstand nodig hebben. Ook komt met voorbede tot uitdrukking de onderlinge verbondenheid. We weten ons betrokken op elkaar en zoeken elkaars welzijn.

Op het gebed zien we uit naar een gezegende dienst.

Deze dienst zijn alleen genodigden van de jong belijdende leden aanwezig.

 • Psalm 100: 1 en 4
 • Psalm 26: 1, 8 en 12
 • Psalm 89: 7
 • Lied 54: 1, 5 en 7
 • Lied 439: 1, 3 en 4
 • Avondzang: 7 (aangepast)
 • Psalm 27: 7
 • Lied 443

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten