Liturgie van de dienst op zondag 5 juli 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh. 15, 1-8; 1 Kor. 13, 4-8a. Tekst: Gal. 5, 22a

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 5 juli gaat de preek over Galaten 5 vers 22a: De vrucht van de Geest is liefde. Dit is de eerst vrucht die Paulus in dit vers noemt. Ieder die heeft leren geloven in Jezus Christus zal deze vrucht tegenkomen in het leven. Het is een antwoord op Gods liefde. In deze dienst luisteren hoe deze vrucht zich ontwikkelt en vorm krijgt. De Schriftlezingen voor deze dienst zijn Joh. 15: 1-8; 1 Kor. 13: 4-8a en Gal. 5 vers 22a.

  • Psalm 133, 1 en 3
  • Lied 207, 1 en 2
  • Psalm 29, 6
  • Meditatief orgelspel
  • Psalm 2, 7
  • Lied 56

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten