Liturgie van de dienst op zondag 5 juli 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jona 4, 1 Tim. 1:12-17 en Matth. 7:7-12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Dit zal weer een wat bijzondere dienst worden, omdat we dan met 100 mensen bij elkaar mogen komen. Ik vond het al heel fijn dat we weer met 30 mensen in het kerkgebouw mochten zijn, dus nu is de vreugde nog weer een beetje groter. We zullen in deze dienst de draad van Jona weer oppakken. We hebben Jona achtergelaten in Ninevé waar hij door zijn prediking veel heeft losgemaakt. Heel Ninevé doet boete en keert zich af van hun kwade weg. En dat zorgt ervoor dat God deze stad bewaart. Het kwade dat Hij hen wilde aandoen, is verdwenen. Dus het kwade in de stad is weg. Het zit echter nog wel in het hart van Jona. En dat blijkt wanneer we hoofdstuk 4 van dit boekje zullen lezen.

 • Aanvangslied: Psalm 84:1
 • Votum en groet
 • Lied 11:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 79:4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Jona 4, 1 Tim. 1:12-17 en Matth. 7:7-12
 • Ps. 103:3 en 4
 • Prediking
 • Lied. 493:1 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Collecte
 • Ps. 67:3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten