Liturgie van de dienst op zondag 28 juni 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Petrus 5:1-3

bevestiging ambtsdragers

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

>> Volg de dienst via Youtube.

In de avonddienst van 28 juni zullen de broeders Arco Herrebout en Hans Gerritsen bevestigd worden als ouderling. We zijn blij dat dit nu mogelijk is. Het is voor hen ook een vreemde tijd.
Hiermee zijn de wijkouderlingen weer compleet en dat is fijn voor het werk in de wijk.
Wel is er nog steeds de vacature voor ouderling ouderenzorg. Dat is best triest dat we daarvoor niemand kunnen vinden. Wilt u dit ook in uw gebed gedenken?

Ik hoop in deze dienst stil te staan bij 1 Petrus 5:1-3. We hopen op een goede en gezegende dienst.

 • Aanvangslied Ps. 100:1
 • Votum en groet
 • Ps. 100:2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 108:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: 1 Petrus 5
 • Prediking over 1 Petrus 5:1-3
 • Gez. 260:1, 2 en 3
 • Formulier Bevestiging
 • Toezingen bevestigde ambtsdragers: Morgenzang:3
 • Gebed
 • Gez. 427:1
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten