Liturgie van de dienst op zondag 28 juni 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Romeinen 8: 1-17

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Begroeting en mededelingen
 • Psalm 150:1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 103:7
 • Lezing van de geboden
 • Psalm 130:2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17
 • Lied 201: 1, 2 en 4 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
 • Verkondiging: Thema: Slaaf of kind?
  Kernteksten: Romeinen 8: 15 en 16
 • Lied 419: 1 en 2 (Abba, Vader, U alleen)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • Psalm 143:10
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten