Liturgie van de dienst op zondag 21 juni 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hand. 1 : 1-9

leerdienst Handelingen

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van 21 juni is er een leerdienst naar aanleiding van het boek Handelingen. Hierin wordt de geschiedenis beschreven van de Vroege Kerk vanaf Christusí hemelvaart.

 • Psalm 96, 1
 • Lied 269, 1, 2 en 3
 • Psalm 117
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 232, 1, 3 en 5
 • Psalm 86, 5

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten