Liturgie van de dienst op zondag 21 juni 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 119:9-16 en Kol. 3:5-17

bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We zijn de HEERE dankbaar dat er verruiming is van maatregelen rondom het Corona-virus. Zo mogen meer gemeenteleden de erediensten bezoeken en mogen de sacramenten bediend worden.

Op deze zondag zullen er drie kinderen uit wijk Noord gedoopt worden.

 • Aanvangslied Ps. 75:1
 • Votum en groet
 • Gezang 430:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 105:5 (terwijl kinderen worden binnengebracht)
 • Ps. 134:3
 • Gebed
 • Orgelspel
 • Schriftlezingen: Psalm 119:9-16 en Kol. 3:5-17
 • Preek over Psalm 119:11
 • Ps. 119:53
 • Gebed en voorbede
 • Gezang 432
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten