Liturgie van de dienst op zondag 21 juni 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 119:9-16 en Kol. 3:5-17

bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

>> Volg de dienst via Youtube.

We zijn de HEERE dankbaar dat er verruiming is van maatregelen rondom het Corona-virus. Zo mogen meer gemeenteleden de erediensten bezoeken en mogen de sacramenten bediend worden.

Op deze zondag zullen er drie kinderen uit wijk Noord gedoopt worden.

 • Aanvangslied Ps. 75:1
 • Votum en groet
 • Gezang 430:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 105:5 (terwijl kinderen worden binnengebracht)
 • Ps. 134:3
 • Gebed
 • Orgelspel
 • Schriftlezingen: Psalm 119:9-16 en Kol. 3:5-17
 • Preek over Psalm 119:11
 • Ps. 119:53
 • Gebed en voorbede
 • Gezang 432
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten