Liturgie van de dienst op zondag 14 juni 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. C. Vreugdenhil, Gouda

Lezing: Psalm 2:1-6; Handelingen 4:13-31

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

>> Volg de dienst via Youtube.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 75:1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 110:1,2,5
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 145:2
 • Gebed om verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 2:1-6; Handelingen 4:13-31
 • Zingen: Lied 273 - Bewaar ons, Vader, bij uw woord
 • Verkondiging De Geest, vrijmoedigheid en het Woord!
 • Zingen: Lied 200:1,4,5 - Kom o Geest van God gegeven
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 138:2,4
 • Zegen

Collecte

 • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten