Liturgie van de dienst op zondag 14 juni 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Hand. 2, 38

Bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We zijn de HEERE dankbaar dat er verruiming is van maatregelen rondom het Corona-virus. Zo mogen meer gemeenteleden de erediensten bezoeken en mogen de sacramenten bediend worden.

Zondagmorgen 14 juni wordt de heilige Doop bediend aan twee kinderen uit wijk Zuid.

In deze dienst staan we stil bij de woorden van Petrus na de Pinksterpreek. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen (Hand. 2 vers 38).

 • Psalm 8: 1 (Schoolpsalm)
 • Psalm 8: 4, 5 en 9
 • Psalm 86: 6
 • Rondom dopen: Psalm 105: 1; Psalm 134:3; Psalm 105: 5
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 443
 • Lied 359

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten