Liturgie van de dienst op zondag 7 juni 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds.G. van Goch

Lezing: Handelingen 2, 37-47. Tekst vers 42.

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 84: 1
 • Psalm 84: 5 en 6
 • Psalm 18: voorzang
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 230: 1, 2, 3 en 5
 • Lied 198: 3 en 4

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten