Liturgie van de dienst op zondag 7 juni 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jona 3

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op 7 juni, de zondag na Pinksteren, lezen we in de morgendienst Jona 3. Eindelijk is de onwillige profeet zover gebracht dat hij gehoor geeft aan de roep van zijn Schepper. Het heeft lang geduurd en er was veel voor nodig. Zo gaat dat nogal eens met ons mensen. Als Gods Geest in ons werkt moet er vaak veel puin uit de weg geruimd worden. Dat betekent dat we opnieuw door het water van de doop heen moeten trekken. Onze oude mens moet meer en meer afsterven en de nieuwe mens moet groeien. We zullen zien wat dit bij Jona heeft uitgewerkt.

 • Aanvangslied Gz. 237:1
 • Votum en groet
 • Ps. 65:1 en 6
 • Wet
 • Ps. 95:2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Jona 3
 • Orgelspel
 • Prediking
 • Ps. 86:6
 • Gebed en voorbede
 • Gz. 419:2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten