Liturgie van de dienst op Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Pinksterzang­dienst

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Alle catechi­santen van 10 t/m 16 jaar krijgen de week voor Pinksteren een kaart in de bus. Op de achterkant een woordzoeker - de oplossing van die woordzoeker is de tekst die dominee Bergshoeff zal gebruiken in de zangdienst op 2e Pinksterdag. In de woordzoeker zijn woorden verwerkt die betrekking hebben op het Pinksterfeest en de zangdienst van 2e Pinksterdag. Er is dus duidelijk een link tussen de dienst op 2e Pinksterdag en die woordzoeker.

Als de catechisanten de oplossing naar Ada Valkenburg mailen - en de oplossing is goed - dan krijgen ze iets lekkers in hun brievenbus.

Kinderen en jongeren die niet naar de catechese gaan, krijgen dus geen woordzoeker in de brievenbus. Graag bieden we hen de mogelijkheid om de woordzoeker hieronder te downloaden.

>> Download woordzoeker Pinkstern

 1. Inleidend orgelspel

 2. Samenzang: Lied 439 Heer U bent mijn leven 1,3,4
  Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
  Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
  U woord is het pad de weg waarop ik ga
  Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
  Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
  Heer, ik bid U, blijf mij nabij

  Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
  Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
  En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
  Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
  Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
  En in uw vergeving leef ik nu

  Vader van het leven, ik geloof in U
  Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
  Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
  U die via duizend wegen ons hier samen bracht
  En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
  Om het zaad te zijn van Gods rijk

 3. Welkom en gebed

 4. Samenzang: Lied 194 Heer ik hoor van rijke zegen 1,3,6
  Heer, ik hoor van rijke zegen
  die Gij uitstort keer op keer,
  laat ook van die milde regen,
  dropp'len vallen op mij neer,
  ook op mij, ook op mij,
  dropp'len vallen ook op mij.

  Heil'ge Geest wil niet voorbij gaan,
  Gij geeft blinden d' ogen weer.
  Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
  werk in mij met kracht, o Heer,
  ook in mij, ook in mij,
  werk ook door uw kracht in mij.

  Ga mij niet voorbij, o Herder!
  Maak mij gans van zonden vrij.
  Vloeit de stroom van zegen verder,
  zegen and'ren, maar ook mij.
  Ja, ook mij, ja ook mij,
  zegen and'ren, maar ook mij.

 5. Zang: Stil mijn ziel + Spreek o Heer

 6. Schriftlezing: Johannes 20: 19-23

 7. Samenzang: Lied 195 Heilige Geest van God, 2x
  Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
  Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
  Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
  Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

 8. Meditatie: De adem van God

 9. Zangduo: Kom Heilige Geest + Wees mijn verlangen

 10. Gedicht.

 11. Orgelsolo: Lied 192, Geest van hierboven + Samenzang
  Geest van hierboven, leer ons geloven
  Hopen, liefhebben door uw kracht
  Hemelse Vrede, deel U nu mede
  Aan een wereld die U verwacht
  Wij mogen zingen van grote dingen
  Als wij ontvangen al ons verlangen
  Met Christus opgestaan. Halleluja
  Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
  Als wij herboren Hem toebehoren
  Die ons is voorgegaan. Halleluja

 12. Dankwoord en gebed:

 13. Samenzang: Lied 359, Vrede zij U. 1,2,3,4
  Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
  Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

  Blijft in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
  Blijft in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

  Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
  Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

  Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
  Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

 14. Uitleidend orgelspel

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten