Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 31 mei 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. Schroten, Renswoude

Lezing: Handelingen 2: 22-23 en 32-39. Tekst: vers 33

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Voorzang: Zingen: Psalm 150: 1
 • Votum en Groet
 • Geloofsbelijdenis en Zingen: Gezang 385: 1 en 2
 • Gebed
 • Schriftlezing. Handelingen 2: 22-23 en 32-39. Tekst: vers 33
 • Zingen: Gezang 288: 2 en 3
 • Preek
 • Muzikaal meditatief moment
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 145: 2

Bloemstuk Pinksteren

Het thema van de pinksterdienst is ‘vol van God’.
Wanneer wij als gemeente vol van God en van Zijn Geest zijn ontstaat er een veelkleurig én veelzijdig geheel.
Er is ook dood hout verwerkt. Je kunt deel uitmaken van de gemeente zonder kleur uit te stralen. Gevoed door de Geest mogen wij ieder op onze eigen wijze lid zijn van het lichaam van Christus.

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten