Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 31 mei 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds.G. van Goch

Lezing: Handelingen 2:1-12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is het feest waar bevestigd wordt dat God ons geen wezen laat. Hij komt op onzegbare wijze dichtbij en maakt woning in ons hart. Pinksteren als heilsfeit schept ongekende liefde, blijdschap en vrede. Het is gebeuren dat je niet onder woorden kunt brengen. Je moet het ondergaan. Het is een feest van Gods genade Die ons tot leven wekt.

Op weg naar Pinksteren bidden en smeken we God dat ons gezegende dagen geeft waar we voor het eerst of opnieuw die ongekende volheid van Hem ervaren.

In de morgendienst van 31 mei staan we stil bij de geschiedenis van de uitstorting van de Geest zoals we die lezen in Handelingen 2:1-12.

 • Psalm 98: 1 en 2
 • Lied 194: 1, 3 en 5
 • Psalm 119, 9
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 198: 1, 3 en 4
 • Lied 208

Bloemstuk Pinksteren

Het thema van de pinksterdienst is ‘vol van God’.
Wanneer wij als gemeente vol van God en van Zijn Geest zijn ontstaat er een veelkleurig én veelzijdig geheel.
Er is ook dood hout verwerkt. Je kunt deel uitmaken van de gemeente zonder kleur uit te stralen. Gevoed door de Geest mogen wij ieder op onze eigen wijze lid zijn van het lichaam van Christus.

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten