Liturgie van de dienst op zondag 24 mei 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Joh 14, 12 - 31; tekst: Joh 14, 18

Weeszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 119, 3
 • Psalm 146, 1 en7
 • Psalm 146, 8
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 201, 1, 2, 4 en 6
 • Lied 192, 1 en 2

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten