Liturgie van de dienst op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Lukas 24:36-53

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Donderdag mogen we als Kerk onze Koningsdag vieren. Deze dag herinnert ons aan het feit dat Christus teruggekeerd is naar de Vader. En daar is Hij gezeten aan Zijn rechterhand. Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We mogen ons gelukkig prijzen met een christelijke regering. We lezen in deze samenkomst Lukas 24:36-53. Inmiddels heb ik aardig wat tekeningen van kinderen binnen gekregen. Ik zal proberen de tekeningen in de preek te verwerken (en te laten zien). Ik weet niet of het lukt om ze allemaal aan bod te laten komen. Maar dan laten we ze na afloop van de dienst wel even (digitaal) zien.

 • Aanvangslied Lied 453
 • Onze hulp en groet
 • Lied 11:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 75:l
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Lukas 24:36-53
 • Orgelspel: Lied 609?
 • Prediking
 • Lied 189:1 en 2
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 93:1
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten