Liturgie van de dienst op zondag 17 mei 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. H. Molenaar, Doornspijk

Lezing: Ef. 6:10-20, Rom. 3:9-28

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Lees ook de bijlage bij de preek

 • Ps. 89: 1
 • Ps. 68: 10
 • Lied 484: 1 en 2
 • Schriftlezing: Ef. 6:10-20, Rom. 3:9-28
  Tekst: Ef. 6:14b
 • Meditatief orgelspel
 • Preek
 • Lied 487: 1, 2, 3, 4
 • Ps. 108: 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten