Liturgie van de dienst op zondag 17 mei 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jona 1 en Matth. 12:38-41

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied Ps. 95:1
 • Votum en groet
 • Ps. 95:2 en 3
 • Wet
 • Lied 493:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Jona 1 en Matth. 12:38-41
 • Prediking
 • Ps. 32:5 en 6
 • Gebed en voorbede
 • Lied 484:1, 2 en 3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten