Liturgie van de dienst op zondag 10 mei 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Joh.

leerdienst 1 - 2 - 3 Johannes

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 10 mei staan we tijdens de leerdienst stil bij de drie brieven van Johannes. De nadruk zal liggen op de eerste brief waar Johannes de lezers bepaalt bij de basis van het christelijk leven.

  • Psalm 119, 53
  • Lied 485, 1, 3 en 5
  • Psalm 96, 6
  • Meditatief orgelspel
  • Lied 271, 1, 2 en 3
  • Psalm 8, 1, 4 en 9

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten