Liturgie van de dienst op zondag 10 mei 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Joh.

leerdienst 1 - 2 - 3 Johannes

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 10 mei staan we tijdens de leerdienst stil bij de drie brieven van Johannes. De nadruk zal liggen op de eerste brief waar Johannes de lezers bepaalt bij de basis van het christelijk leven.

 • Psalm 119, 53
 • Lied 485, 1, 3 en 5
 • Psalm 96, 6
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 271, 1, 2 en 3
 • Psalm 8, 1, 4 en 9

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten