Liturgie van de dienst op zondag 10 mei 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Jona 1 en Matth. 12:38-41

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Omdat we op deze zondag het Heilig Avondmaal niet kunnen vieren, heeft ds. Van Goch gevraagd of ik de ochtenddienst voor mijn rekening wil nemen.

 • Aanvangslied Lied 284:1
 • Votum en groet
 • Ps. 103:4
 • Wet
 • Ps. 79:4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Jona 1 en Matth. 12:38-41
 • Orgelspel
 • Prediking over Jona 1:1-10
 • Ps. 139:3, 4 en 5 (Weerklank)
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 100:2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten