Liturgie van de dienst op zondag 3 mei 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds.G.C. Bergshoeff

Lezing: Openbaring 4 en 5

leerdienst Openbaring

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In vervolg op de dienst van zondag 26 april zullen we in deze avonddienst het Bijbelboek Openbaring bespreken. Dit is geen 'horrorboek' waarin de gemeente de stuipen op het lijf gejaagd wordt met wat er allemaal nog staat te gebeuren in deze wereld. Dat is wel het beeld dat sommigen van dit boek hebben. Ze vinden het een beetje eng. Dat is wel jammer, want zo is het absoluut niet bedoeld. Het woord Openbaring betekent onthulling. Een onthulling van de wereld achter deze wereld. En dat lijkt inderdaad in eerste instantie wat eng, want er zijn echt gemene, duivelse krachten werkzaam in deze wereld. Dat wordt in Openbaring wel duidelijk. Maar midden in dat alles is Christus werkzaam. Hij staat er boven. Hij regeert. Daarom worden we in de boek ook regelmatig meegenomen om een blik in de hemel te werpen. En daar zien we dat alles in kalme rust bestuurd wordt. Dat lezen we al in hoofdstuk 4 waarin we een blik krijgen op de hemelse liturgie. En dit houdt niet op, oorlog of geen oorlog, virus of geen virus.

 • Aanvangslied: Psalm 97:1
 • Votum en groet
 • Lied 442:1, 2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 99:6
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Openbaring 4 en 5
 • Prediking
 • Orgelspel
 • Gebed en voorbede
 • Lied 427:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten