Liturgie van de dienst op zondag 3 mei 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Rom. 8, 31-39

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Psalm 67, 3
 • Lied 615 (2x)
 • Psalm 108, 1
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 439, 1, 3 en 4
 • Psalm 27, 1 en 7

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten