Liturgie van de dienst op zondag 26 april 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. T. W. Van Bennekom, Goes

Lezing: Exodus 3 : 11-15 en Johannes 11: 1-25

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Intro: Psalm 98 : 1,4
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 108 : 1,7
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 68 :10
 • Gebed om op de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Exodus 3 : 11-15 en Johannes 11: 1-25
 • Zingen: Psalm 103 : 8,9
 • Preek: Johannes 11: 21-27
 • Orgelspel: lied 443
 • Digitale collecte
 • Dankgebed
 • Zingen: lied 382: 1,4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten