Liturgie van de dienst op zondag 26 april 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds.G.C. Bergshoeff

Lezing: Openbaring 1

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Die is, Die was en Die komt!
Komende zondag zullen we het eerste hoofdstuk uit het boek Openbaring lezen. Een indrukwekkend hoofdstuk, omdat hier Christus verschijnt als de Levensvorst aan Wie gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Voor de apostel Johannes wel even schrikken wanneer hij oog in oog staat met deze Christus, maar al snel klinken de woorden: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerst en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid! Dat zet de toon voor dit hele verdere boek. Wat er ook in deze wereld gebeurt, Christus staat er boven. Hij is de Levende. En daarom is dit boek een troostboek voor de gemeente van Jezus Christus op aarde.

 • Aanvangslied Ps. 99:1
 • Votum en groet
 • Gezang 442:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 19:7
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Openbaring 1
 • Orgelspel
 • Prediking
 • Ps. 99:4 en 8
 • Gebed en voorbede
 • Gezang 231:1, 2, 3 en 7
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten