Liturgie van de dienst op zondag 19 april 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

Lezing: Openbaring 10 vers 1-7.

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

 • Lied 90 vers 1, 4 en 6
 • Psalm 33 vers 1 en 10
 • Psalm 89 vers 7
 • Psalm 93 vers 1 en 4
 • Psalm 89 vers 1
 • Lied 212 vers 1, 4 en 6

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten