Liturgie van de dienst op zondag 19 april 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

Lezing: Openbaring 10 vers 1-7.

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

  • Lied 90 vers 1, 4 en 6
  • Psalm 33 vers 1 en 10
  • Psalm 89 vers 7
  • Psalm 93 vers 1 en 4
  • Psalm 89 vers 1
  • Lied 212 vers 1, 4 en 6

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten