Liturgie van de dienst op zondag 19 april 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Lukas 24, 13-35

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

 • Psalm 89, 7
 • Psalm 93, 1 en 4
 • Psalm 17, 3
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 471. 1, 2 en 4
 • Lied 453

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten