Liturgie van de dienst op Eerste Paasdag 12 april 2020 om 18:30 uur

Voorganger: Prof. dr. M.J. Paul, Ede

Lezing: 2 Kor. 5:1-21

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kijk en luister deze dienst mee op Youtube

 • Voorzang: Ps. 118:11
 • Votum en groet
 • Lied 184:1,2 Wees gegroet, o eersteling der dagen
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 21:4,5
 • Gebed
 • Schriftlezing: 2 Kor. 5:1-21
 • Orgelbewerking Ps. 42:4,5
 • Tekst: 2 Kor. 5:14-15
  Thema: De opstanding van Christus en ons leven voor Hem
 • lied 175:1,5,6,7,8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
 • Dankgebed
 • Ps. 73:12,13
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten