Liturgie van de dienst op Eerste Paasdag 12 april 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds.G.C. Bergshoeff

Lezing: Mark. 16:1-14 en 1 Petrus 1:1-9

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kijk en luister deze dienst mee op Youtube

Op deze zondag vieren we de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het belangrijkste feest van de kerk. Steeds weer grijpen de apostelen daarop terug: "De Heer is waarlijk opgestaan!" Als er toch geen opstanding uit de doden zou zijn, dan waren we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Daarom krijgt deze dag juist in deze tijd extra kleur. Er is weinig reden voor feest als je bedenkt wat er wereldwijd gaande is. Maar dit feest is anders. Dat heeft de kerk altijd gevierd, ook in zware tijden. En we waren het waarschijnlijk eventjes vergeten, maar wat we nu meemaken is natuurlijk niet uniek. Voor ons wel, maar in een wat breder perspectief zeker niet.

We snakken naar tekenen van hoop, nou die zijn er. We vinden ze in het Evangelie, en vooral wanneer er gezegd wordt dat Jezus Christus uit de doden is verrezen. Een verbijsterend gebeuren met verstrekkende gevolgen. Petrus struikelt bijna over zijn woorden als hij de gevolgen beschrijft van de Opstanding. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, naar Zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Woorden die zoveel diepten hebben dat we ze ook op deze dag nog maar eens met elkaar lezen.

 • Aanvangslied Lied 167
 • Votum en groet
 • Ps. 68:10
 • Geloofsbelijdenis uit Fil 2
 • Ps. 33:10
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Mark. 16:1-14 en 1 Petrus 1:1-9
 • Lied 166
 • Prediking: Verrast door Hoop (nav 1 Petrus 1:3 en 4)
 • Ps. 146:1, 3 en 8
 • Gebed en voorbede
 • Lied 183
 • Zegen


De kleur wit staat voor het licht, het vrij zijn van zonde en schuld en een nieuwe begin.
Brem is een teken van hoop en nederigheid.
De witte lelie staat voor heiligheid en geestelijke reinheid.
De Lysianthus staat symbool voor waardering en dankbaarheid.
Leeuwenbekken staan voor vinden wat verloren is.
Wilgentakken staan voor nieuw leven en hoop.

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten