Liturgie van de dienst op Goede vrijdag 10 april 2020 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 22 en Markus 15, 21-41

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kijk en luister deze dienst mee op Youtube

Goede Vrijdag staan we in de avonddienst stil bij de bekende woorden uit Psalm 22 “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”. Woorden die de Heere Jezus in alle huiveringwekkende werkelijkheid heeft ondergaan.

 • Psalm 130, 1
 • Psalm 22, 1 en 6
 • Psalm 69, 1
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 153, 3, 4, 5 en 6
 • Lied 149, 1, 3 en 6

Geheven handen V
‘Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten?’
Jezus heft in Zijn stem de handen ten hemel.
Zeven rode bloemen geven de zeven kruiswoorden weer. Achter het kruis zijn witte bloemen zichtbaar: Christus gemeente weet dat de dood niet het laatste woord heeft maar zij mag over het graf heen kijken naar de opstanding!

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten