Liturgie van de dienst op Goede vrijdag 10 april 2020 om 10:00 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Johannes 18:1-11

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kijk en luister deze dienst mee op Youtube

Normaal gesproken zou je een dag waarop iemand vermoord wordt niet goed noemen. Dat zou eerder een zwarte dag zijn. Toch noemen we de dag waarop Jezus is gedood een goede dag, Goede Vrijdag. En dat is niet zonder reden. Op die dag werd de schuld vereffend. Een schuld die wij mensen hadden opgebouwd door onze losmaking van God. En Christus heeft met Zijn dood deze schuld betaald. En dat betekent dat wij de straf ontlopen, als wij deze Heiland geloven. Jezus' leven van ons leven, Jezus dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven!

Om 10 uur 's morgens zal er een uitzending verzorgd worden die gericht is op kinderen.

 • Aanvangslied Lied 144 Hij kwam bij ons heel gewoon:1, 2 en 3
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 118:1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 116:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Johannes 18:1-11
 • Lied 611 Je hoeft niet bang te zijn
 • Preek: Wie neemt het voor je op? (nav Joh. 18:8)
 • Orgelspel
 • Gebed
 • Lied 431 Op Toonhoogte: Jezus, ik wil U bedanken
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten