Liturgie van de dienst op zondag 5 april 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Lezing: Jesaja 53:1 en 6-10 en Handelingen 8:26-40.

Palmzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

 • Lied 380 : 2, 3 en 6
 • Psalm 119:67 en 72
 • Psalm 25:2
 • Meditatief orgelspel over Psalm 68
 • Psalm 95:4 (na de preek)
 • Psalm 22:9 en 14

Tekst: Hand. 8:30 en 37, en thema: Begrijpt u? Ė Gelooft u?

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten