Liturgie van de dienst op zondag 5 april 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Lezing: Jesaja 53:1 en 6-10 en Handelingen 8:26-40.

Palmzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

  • Lied 380 : 2, 3 en 6
  • Psalm 119:67 en 72
  • Psalm 25:2
  • Meditatief orgelspel over Psalm 68
  • Psalm 95:4 (na de preek)
  • Psalm 22:9 en 14

Tekst: Hand. 8:30 en 37, en thema: Begrijpt u? Ė Gelooft u?

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten