Liturgie van de dienst op zondag 5 april 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 39 en Luk. 23, 33-43

Palmzondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

Aanstaande zondagmorgen luisteren we naar Psalm 39. Een lied dat ons mensen bepaalt hoe het lijden herinnert aan de vergankelijkheid van een mensenleven.

 • Psalm 62, 1
 • Psalm 33, 7 en 10
 • Psalm 130, 2
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 462 (2x)
 • Lied 445

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten