Liturgie van de dienst op zondag 29 maart 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 116 en Mk. 14, 22-26

Zesde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

 • Psalm 25, 2
 • Psalm 25, 8 en 10
 • Psalm 119, 3
 • Meditatief orgelspel
 • Psalm 116,1, 10 en 11
 • Lied 428

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten