Liturgie van de dienst op zondag 29 maart 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 116 en Mk. 14, 22-26

Zesde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Volg de dienst via Youtube

  • Psalm 25, 2
  • Psalm 25, 8 en 10
  • Psalm 119, 3
  • Meditatief orgelspel
  • Psalm 116,1, 10 en 11
  • Lied 428

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten