Liturgie van de dienst op zondag 22 maart 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 62 en Lukas 23: 44-48

Vijfde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kijk de dienst mee via deze Youtube-link

  • Psalm 71, 2
  • Lied 288
  • Psalm 18, 9
  • Psalm 62, 4 en 5
  • Meditatief orgelspel Lied 501, lezen vers 1
  • Psalm 91, 1 en 5

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten