Liturgie van de dienst op zondag 22 maart 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 62 en Lukas 23: 44-48

Vijfde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Kijk de dienst mee via deze Youtube-link

 • Psalm 71, 2
 • Lied 288
 • Psalm 18, 9
 • Psalm 62, 4 en 5
 • Meditatief orgelspel Lied 501, lezen vers 1
 • Psalm 91, 1 en 5

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten