Liturgie van de dienst op zondag 22 maart 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 88 en Matth. 26:36-46

Vijfde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 22 maart lezen we Psalm 88. Een merkwaardige Psalm die we lezen in merkwaardige tijden. Wat nu als er helemaal geen hoop, geen uitzicht meer is? Nagenoeg alle Psalmen hebben wel een mooi einde. En al gaat de gelovige dan door diepe dalen, ergens gloort er wel een sprankje hoop. Is het niet de frisse wateren, dan is het wel het licht van Gods aangezicht of, nog mooier, de wetenschap in Gods hand te zijn. Daarom kennen we de laatste verzen van die Psalmen ook zo goed, denk aan de verzen 12, 13 en 14 van Psalm 73. Ze zijn geliefd en vaak gezongen, juist vanwege het uitzicht. Dat soort teksten geven de burger moed. Het nadeel is wel dat we daarmee wel dreigen te vergeten dat er nog een weg naar toe is, en die is niet altijd zo leuk. Dat donkere dal van de schaduw van de dood bijvoorbeeld. Daar ren je maar niet doorheen, omdat het goede je immers in het vooruitzicht is gesteld. Dat zie je op dat moment helemaal niet.
Psalm 88 heeft die mogelijkheid niet. Geen uitkomst, geen toekomst, geen hoop. En toch staat deze Psalm in de Bijbel. Ik ben er wel blij mee, en ik denk ook velen van u. Want het is bij tijd en wijle wel heel herkenbaar wat hier beschreven wordt. En precies dat is wat ons hoop geeft. Blijkbaar kan ook een gelovige aan de grond zitten. God weet het, heeft er zelfs een lied voor. (ds. Bergshoeff)

 • Aanvangslied Ps. 84:1
 • Votum en groet
 • Ps. 84:2 en 3
 • Wet
 • Ps. 84:6
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 88 en Matth. 26:36-46
 • Meditatief orgelspel / Ps. 88a:1 - Weerklank
 • Prediking
 • Meditatief orgelspel
 • Gebed en voorbede
 • Lied 145
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten