Liturgie van de dienst op zondag 15 maart 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg

Lezing: Lukas 23: 33 - 48

Vierde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Ps 146: 2 en 3
  • Ps 116: 1, 2 en 3
  • Gz 160
  • Ps 31: 1, 13 en 17
  • Gz 158
  • Ps 56: 6

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten