Liturgie van de dienst op zondag 15 maart 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Psalm 38 en Mk. 15: 21-41

Vierde lijdenszondag; uitzending dienst via radio Midland

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We zullen tijdens de lijdenszondagen stilstaan bij enkele Psalmen. De Psalmen spelen een grote rol in het lijden van onze Heiland. Denk alleen al aan het woord dat Christus uitriep aan het kruis: “Mijn God, Mijn God waarom verlaat U mij?” Een woord uit Psalm 22. Christus kende de Psalmen. En wanneer Hij een vers citeert uit een Psalm, dan klinkt de hele Psalm erin mee. Daarom is het mooi om met elkaar een aantal van die liederen te bespreken.

Zondagmorgen 15 maart gaat de preek over Psalm 38. Een lied van David waar lijden en moeiten onder woorden worden gebracht, die ons doen denken aan het afzichtelijke lijden van Jezus Christus.

 • Psalm 73, 1
 • Psalm 73, 13 en 14
 • Psalm 6, 2
 • Psalm 38: 1, 2, 21 en 22
 • Lied 81
 • Lied 443

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten