Liturgie van de dienst op Biddag 11 maart 2020 om 19:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Koningen 3:1-15

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op 11 maart is er weer biddag voor gewas en arbeid. Een mooi moment zo midden in de week, met de geur van het werk - bij wijze van spreken - nog in de kleren. Om juist dan een zegen te vragen over ons werk. En ons ook te bezinnen. Want er leven vragen genoeg, het klimaat, de ingrijpende maatregelen die voor veel onrust zorgen binnen de agrarische sector en dan nu het corona-virus. Het maakt ons allemaal weer duidelijk dat we afhankelijk zijn van de grote Schepper aller dingen. Daarom is het goed om deze dag bij elkaar te komen om ons te bezinnen en om te bidden.

 • Aanvangslied Ps. 111:1
 • Votum en groet
 • Ps. 111:2, 3 en 6
 • Geloofsbelijdenis Zondag 10
 • Ps. 79:4 en 7
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: 1 Koningen 3:1-15
 • Lied 493
 • Prediking
 • Ps. 119:9
 • Gebed
 • Lied 356
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten