Liturgie van de dienst op zondag 8 maart 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 31 en Lukas 23:44-48

Derde lijdenszondag; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We zullen tijdens de lijdenszondagen stilstaan bij enkele Psalmen. De Psalmen spelen een grote rol in het lijden van onze Heiland. Denk alleen al aan het woord dat Christus uitriep aan het kruis: ďMijn God, Mijn God waarom verlaat U mij?Ē Een woord uit Psalm 22. Christus kende de Psalmen. En wanneer Hij een vers citeert uit een Psalm, dan klinkt de hele Psalm erin mee. Daarom is het mooi om met elkaar een aantal van die liederen te bespreken.

Zondagmorgen 8 maart lezen we Psalm 31. Daaruit komen de woorden die Christus sprak: ďIn Uw hand beveel ik Mijn geest.Ē

 • Aanvangslied Ps. 46:1
 • Votum en groet
 • Ps. 31:1, 2, 3 en 4
 • Wet
 • Lied 141:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 31 en Lukas 23:44-48
 • Ps. 25:8, 9 en 10
 • Prediking
 • Ps. 31:16 en 17
 • Gebed en voorbede
 • Lied 515
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten