Liturgie van de dienst op zondag 1 maart 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Judas

Tweede lijdenszondag, leerdienst Judas

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van 1 maart staat het kleine boekje Judas centraal, een niet zo heel bekend boekje, maar uiterst actueel.
Judas had zich voorgenomen te schrijven over de gemeenschappelijk zaligheid (vers 3). Wat is het mooi om samen te spreken over het heil dat Christus voor ons heeft verworven. Dat kan een christen alleen maar vrolijk maken. Het zijn voor een ouderling mooie momenten wanneer je op een huisbezoek met elkaar van hart tot hart kunt spreken.
De praktijk is vaak anders. Mensen vinden het allemaal maar moeilijk. Of je krijgt bakken kritiek over je heen. En weer anderen houden er de meest merkwaardige ideeŽn op na. Ook Judas werd met die realiteit geconfronteerd.
Hij schrijft dat hij zich had voorgenomen over de gemeenschappelijk zaligheid te schrijven, maar hij zag zich genoodzaakt te schrijven om de broeders en zusters aan te sporen om staande te blijven in het allerheiligst geloof. Er waren nep-leraars de gemeente binnengeslopen met wonderlijke ideeŽn.
Wat kunnen we van Judas leren hoe om te gaan met de werkelijkheid die vaak zo anders is dan we graag willen?

 • Aanvangslied Ps. 118:1
 • Votum en groet
 • Ps. 91:1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 56:5
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Judas
 • Ps. 62:1, 2, 3 en 4
 • Prediking
 • Lied 445
 • Gebed
 • Ps. 89:1 en 2
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten