Liturgie van de dienst op zondag 1 maart 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard, Barneveld

Lezing: Lukas 9: 43-50

Tweede lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: gezang 486: 1 en 3 ('k Heb geloofd en daarom..)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 8: 1, 3en 4
 • Lezing van de wet
 • Psalm 51:6
 • Gebed
 • Schriftlezing Lukas 9: 43-50
 • Psalm 78: 1 en 2
 • Preek Thema: Wie is belangrijk?
 • Zingen: gezang 455: 1, 2 en 4 (o grote God, die liefde..)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Psalm 133:3
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten