Liturgie van de dienst op zondag 23 februari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: prof.dr. J. Hoek, Veenendaal

Lezing: Johannes 9; kerntekst vers 37,38. En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt en Die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

Eerste lijdenszondag; deurcollecte Marja en Margreet

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gezang 255:1,2,5,6 (introÔtus)
 • Psalm 36:3
 • Psalm 119: 65
 • Psalm 43:3,4,5
 • Psalm 146: 3, 6
 • Gezang 228:3,4.

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten