Liturgie van de dienst op zondag 23 februari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Petrus 1, 1-11

Eerste lijdenszondag; kinderbijbeluur; deurcollecte Marja en Margreet

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 23 februari luisteren naar wat Petrus schrijft in zijn tweede algemene zendbrief over de roeping van ons christenen (verzen 3-9). In dit gedeelte lezen we dat aan ons kostbare beloften zijn geschonken opdat wij deel zouden krijgen aan de Goddelijke natuur. De opdracht voor ons is dat we ons met alle inzet erop toeleggen dat deze gave vruchtbaar zal zijn in ons leven tot eer van God en tot welzijn van mensen om ons heen.

 • Psalm 25, 6
 • Psalm 17, 3 en 4
 • Psalm 143, 10
 • Lied 207
 • Lied 419
 • Psalm 108, 1

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten