Liturgie van de dienst op zondag 16 februari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Johannes 5:14-21

Voortzetting viering Heilig Avondmaal en dankzegging

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de dienst van de dankzegging (waarvoor u ook hartelijke uitgenodigd bent) zal het gaan over 1 Johannes 5:14-21. Dit gedeelte gaat over het gebed en de kracht daarvan.

 • Aanvangslied: Psalm 34:2
 • Onze Hulp en groet
 • Lied 434
 • Wet
 • Psalm 104:17
 • Formulier
  Tijdens voorbereiding: Psalm 51:5
  Aan Tafel: Psalm 31:5
 • Schriftlezing: 1 Joh. 5:14-21
 • Ps. 141:1 en 2
 • Prediking
 • Ps. 86:6
 • Gebeden
 • Lied 267:1, 2, 5 en 6
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten