Liturgie van de dienst op zondag 16 februari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Johannes 3:18-24

Viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de dienst van de viering van het Heilig Avondmaal zullen we 1 Johannes 3:18-24 lezen. Daarin staan die prachtige woorden: Geliefden! Als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen (vers 20).

 • Aanvangslied: Ps. 65:1
 • Votum en groet
 • Ps. 65:2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: 1 Johannes 3
 • collecte
 • Ps. 26:2 en 3
 • Prediking 1 Johannes 3:20
 • Lied 484
 • Formulier
  Ps. 51:4 tijdens voorbereiding van de Tafel
  Aan de Tafel: Psalm 31:15, 16 en 17
 • Gebeden
 • Lied 423
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten