Liturgie van de dienst op zondag 9 februari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Petrus 1, 1-15.

Leerdienst 2 Petrus

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 9 februari staan we in de leerdienst stil bij de tweede algemene brief van Petrus. Spoort hij in de eerste brief de gelovigen aan te volharden bij geloofsvervolging, is deze brief waarschuwt hij de lezers voor dwaalleraars die de gelovigen proberen te verleiden tot een zondige levensstijl. Ook reageert Petrus op spotters die de wederkomst van Jezus in twijfel trekken.

 • Psalm 111, 2
 • Psalm 111, 5 en 6
 • Psalm 27, 7
 • Psalm 119, 51 en 52
 • Lied 277, 1, 3 en 4
 • Lied 440

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten