Liturgie van de dienst op zondag 9 februari 2020 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: 1 Johannes 1:8 - 2:2

Voorbereiding Heilig Avondmaal; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de samenkomst van komende zondag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We zullen in deze diensten enkele gedeeltes uit de eerste brief van Johannes lezen. Komende zondag staan we stil bij 1 Johannes 1:8 - 2:2. We zien daar dat er vergeving is door het bloed van Christus. En het opmerkelijke in dit gedeelte is, dat Johannes schrijft dat Christus ons de zonden wil vergeven, omdat Hij getrouw en rechtvaardig is (1:9). Wie dus twijfelt aan de vergeving van zonden, twijfelt aan Christusí rechtvaardigheid.

 • Aanvangslied Ps. 96:1
 • Votum en groet
 • Ps. 32:1
 • Formulier, eerste deel
 • Lied 487
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: 1 Joh. 1:1 - 2:2 en Matth.9:1-8
 • Ps. 130:1 en 2
 • Prediking
 • Lied 490:1, 2 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 130:3 en 4
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten