Liturgie van de dienst op zondag 2 februari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken

Lezing: Spreuken 1, 20-33 en Jakobus 1, 1-17

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gezang 434
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 42 : 1, 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 86 : 6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Spreuken 1, 20-33 en Jakobus 1, 1-17
 • Inzameling gaven
 • Psalm 131 (geheel)
 • Uitleg en verkondiging
 • Psalm 33 : 11
 • Dankgebed, voorbeden
 • Gezang 467 : 1, 4, 5
 • Zegen

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten